วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

อาเซียนในโลกยุคใหม่ - สอนชดเชย

วิชาอาเซียนในโลกยุคใหม่จะมีสอนชดเชยในวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 เวลา 11.30-13.30 และ 14.15-16.15 ที่ห้อง 15-402 โดยนศ.ทั้ง2กลุ่มสามารถเลือกเวลาเรียนใดก็ได้ตามแต่สะดวกค่ะ

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

อาเซียนในโลกยุคใหม่ - สอนชดเชย

วิชาอาเซียนในโลกยุคใหม่จะมีการสอนชดเชยในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 11.30-13.30 และ 14.15-16.15 ที่ห้อง 19-1007 โดยนศ.ทั้ง2กลุ่มสามารถเลือกเวลาเรียนใดก็ได้ตามแต่สะดวกค่ะ