วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประกาศการสอบกลางภาควิชาอาเซียนในโลกยุคใหม่ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559

วิชาอาเซียนในโลกยุคใหม่ Sec.2 จะจัดสอบกลางภาคในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-14.30 ที่ห้อง 19-1204 กรุณามาสอบให้ตรงตามวันและเวลาที่กำหนดด้วย

เอกสารประกอบการสอน3 - อาเซียน และ ประชาคมอาเซียน


ASEAN.pdf
AC.pdf

ประกาศย้ายห้องเรียนวิชาอาเซียนในโลกยุคใหม่ (Sec.2)

วันอังคาร เวลา 13.00-16.00 จากเดิม 15-403 ย้ายมาที่ 19-1204
วันพุธ เวลา 13.00-16.00 จากเดิม 15-401 ย้ายมาที่ 19-1201