วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

The ASEAN Way - The Anthem of ASEAN
The ASEAN Way
Raise our flag high, sky high.
Embrace the pride in our heart.
ASEAN we are bonded as one.
Look'in out to the world.
For peace our goal from the very start
And prosperity to last.
We dare to dream,
We care to share.
Together for ASEAN.
We dare to dream,
We care to share
For it's the way of ASEAN.


เพลงประจำอาเซียน
พลิ้วลู่ลม โบกสะบัด
ใต้หมู่ธงปลิวไสว
สัญญาณแห่งสัญญาทางใจ
วันที่เรามาพบกับ
อาเซียนเป็นหนึ่งดังที่ใจเราปรารถนา
เราพร้อมเดินหน้าไปทางนั้น
หล่อหลอมจิตใจ
ให้เป็นหนึ่งเดียว
อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์
ให้สังคมนี้
มีแต่แบ่งปัน


ประพันธ์โดย
กิตติคุณ สดประเสริฐ (ทำนองและเรียบเรียง)
สำเภา ไตรอุดม (ทำนอง)
และพะยอม วลัยพัชรา (เนื้อร้อง)