วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ประกาศ การเรียนการสอนมีตามปกติ

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 ไม่หยุดนะคะ ยังคงมีการเรียนการสอนตามปกติค่ะ