วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559

ประกาศงดการเรียนการสอนวิชาอาเซียนในโลกยุคใหม่

เนื่องด้วยทางมหาวิทยาลัยสยาม ประกาศให้วันอังคารที่ 12 เมษายน 2558 เป็นวันหยุดสัปดาห์เทศกาลสงกรานต์ จึงขอ งดการเรียนการสอน วิชาอาเซียนในโลกยุคใหม่ ในวันดังกล่าว ทั้งภาคปกติและภาคค่ำ ขอให้นักศึกษาช่วยกระจายข่าวให้เพื่อนๆทราบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ